แจกฟรี !!! Whitepaper : 5 Ways Alteryx Helps SQL Users

ไม่ว่าฐานข้อมูลใดๆได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งาน Structured Query Language หรือ SQL อย่างแพร่หลายในเมืองไทย แต่การใช้งานสวนใหญ่ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก IT หรือผู้ชำนาญการด้าน SQL เพื่อที่จะทำการจัดการข้อมูลแล้วส่งมาให้เราใช้งานต่อ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการรอข้อมูลทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

เอกสารนี้จะแสดงให้เห็นว่า เปลี่ยนจากการเขียน SQL มาเป็น Alteryx workflow สามารถช่วยผู้ใช้งานได้ดังนี้

  • Alteryx ช่วยแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการใช้ workflow เดิมที่สามารถเรียกใช้งานซ้ำได้ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
  • แสดงผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลหลากหลายประเภท

>> คลิกเพื่อ Download Whitepaper <<

>> คลิกเพื่อ Download Software <<