Tableau ร่วมกับ STelligence แจก Whitepapers การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Service Analytics Culture)

การค้นหาคำตอบได้โดยง่าย ไม่ได้หมายความว่า “เราแค่ต้องการคำตอบสุดท้ายหรือผลลัพธ์” องค์กรที่จะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการค้นพบคำตอบเหล่านั้นด้วย แรงกระตุ้นแห่งความอยากรู้อยากเห็นของเราคือ ความต้องการที่จะเข้าใจ – อะไร ทำไม อย่างไร เพื่ออะไร และเพียงแค่คำตอบสุดท้ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราเข้าใจกระบวนการต่างๆที่ทำให้ได้คำตอบเหล่านั้นได้”

STelligence ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Machine Data Platform | Splunk Meetup

STelligence จัดงาน Splunk Meetup ในวันที่ 5 ตุลาคม 2017 เวลา 19.00 – 20.45 เพื่ออัพเดท Splunk Solutions และแบ่งปันแหล่งเรียนรู้ฟรี รวมถึงกรณีศึกษาการใช้งาน Splunk ในธุรกิจจริง โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้