STelligence Company Limited is a Powered Reseller and Professional Service Provider for Operational Intelligence, Business Intelligence, Network&Security Intelligence, Data Analytic, Big Data and Telco Solutions. STelligence have pioneered IT Data & Mobile Data Analytic in Thailand. We have highly skill staffs and expertise in IT business more than 10 years. With our expertise, we can deliver Best Integrated Solution for increasing uptime, fasten ROI, maximize Value and Opportunity for IT and Business. Also, we have developed new business models with profit sharing plans with our partners, and our customers.

Case Study: แก้ปัญหา Wi-Fi ช้า สำหรับผู้ใช้งาน 79,000 คนช้า ด้วย Distributed Wireless Analysis

ระบบเครือข่ายช้านั้นถือเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมาแต่ไหนแต่ไร และเมื่อมาถึงยุคสมัยที่ผู้ใช้งานทุกคนต่างพกอุปกรณ์ของตัวเองมาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขององค์กรนั้นก็ยิ่งทำให้ระบบเครือข่ายมีการเชื่อมต่อเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในกรณีศึกษานี้จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ใช้งานด้วยกันมากถึง 79,000 คนเลยทีเดียว

แนะนำ Savvius Vigil: บันทึกทุก Traffic การโจมตีที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย ทำ Network Forensics ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้ที่การโจมตีต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายขององค์กรมีความซับซ้อนสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การตรวจพบการโจมตีภายหลังที่การโจมตีเกิดขึ้นไปแล้วนั้นจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกองค์กร และการสืบสาวต้นเหตุและวิธีการในการโจมตีในแต่ละครั้งย้อนหลังก็กลายเป็นหน้าที่ประจำของเหล่าผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยกันไป แต่การจะตรวจสอบ Traffic การโจมตีที่เกิดขึ้นย้อนหลังให้ได้นั้น องค์กรจะต้องลงทุนกับระบบจัดเก็บข้อมูล Traffic เครือข่ายปริมาณมหาศาลย้อนหลังเอาไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งก็จะทำให้การลงทุนนั้นมีมูลค่าสูงและเป็นจริงได้ยาก ทาง Savvius จึงได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วย Savvius Vigil นั่นเอง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการทำงานของ Savvius Vigil กันครับ

ติดตามการทำงานของระบบเครือข่ายในต่างสาขาขององค์กรด้วย Savvius Insight

ในองค์กรขนาดใหญ่ เหล่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพียงหนึ่งคนหรือจำนวนไม่กี่คนนั้นมักจะต้องรับภาระในการดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรที่มีด้วยกันหลายสาขา ถึงแม้ระบบเครือข่ายทั้งหมดนั้นมักจะเชื่อต่อกันทำให้การกำหนดค่าและแก้ไขค่าต่างๆ สามารถทำได้จากที่ใดขององค์กรก็ได้ แต่ความยากในการแก้ไขปัญหานั้นๆ จะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากถ้าหากผู้ดูแลระบบเหล่านั้นไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายของสาขาต่างๆ เพื่อทำการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ทาง Savvius ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ Network Monitoring ชั้นนำสำหรับองค์กรได้เล็งเห็นประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่างนี้ด้วย Savvius Insight

องค์กรที่มีระบบ Real-time Analytics จะได้เปรียบธุรกิจอื่นๆ อย่างไรบ้าง?

ทุกวันนี้หลายๆ องค์กรก็ได้เริ่มนำข้อมูลต่างๆ ในการทำธุรกิจไปตัดสินใจในเชิงธุรกิจในแง่มุมต่างๆ มากมาย ทั้งในเชิงกลยุทธ์, การลงทุน, การตลาด, การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ก็เริ่มเอื้อให้องค์กรต่างๆ สามารถทำ Real-time Analytics เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบวินาทีต่อวินาทีกันแล้ว ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Real-time Analytics กันให้มากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่องค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ดังต่อไปนี้

รู้จักกับตัว I ทั้ง 3 ในการทำ Data-Driven Engineering

สำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มมองหาหนทางในการนำข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ วันนี้ทางทีมงาน STelligence ขอแนะนำตัว I 3 ตัวที่ถือเป็นหัวใจของการทำ Data-Driven Engineering ให้รู้จักกันดังนี้ครับ

ความท้าทายของทีมเครือข่ายในโลกปัจจุบัน

ปัจจุบันในหลายหลากองค์กรให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการ เนื่องจากการที่ระบบทำงานช้าหรือหยุดชะงักไปเพียงไม่กี่นาทีอาจจะส่งผลเสียหายกับองค์กรได้อย่างคาดไม่ถึง ในขณะที่ระบบเครือข่ายในองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจจะต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรหรือระหว่างสาขา โดยทีมไอทีที่ต้องดูแลระบบที่ให้บริการก็มีหลายทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเครือข่าย (Network) ทีมเซิร์ฟเวอร์ (System) หรือทีมแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งปัญหาคลาสสิคที่มักได้ยินจากลูกค้าหลายรายที่เป็นทีมต้องดูแลระบบเครือข่ายคือ เมื่อระบบที่ให้บริการทำงานช้าเกิดปัญหาจากระบบเครือข่ายหรือจากระบบแอพพลิเคชั่น ทำอย่างไรถึงจะทราบว่าระบบที่ให้บริการมีแนวโน้มที่จะเริ่มมีปัญหาก่อนลูกค้าแจ้งมา

ทำความรู้จักกับ “Application Performance Management & Monitoring (APM)”

ในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรในหลากหลายแวดวงธุรกิจมีการนำระบบแอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร เช่น เพิ่มช่องทางการขายของผ่าน Internet หรือ ทำให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยระบบ Application ที่แต่ละองค์กรนำมาใช้งานจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

Tableau แจกฟรี Whitepaper สอน 6 วิธีสร้าง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร หรือต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ การสร้าง Dashboard ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการทำวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้คนในองค์กรสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์จะทำอย่างไรให้สร้าง Dashboard ให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

3 Alert ยอดฮิตที่ควรมีติดระบบ Network Monitoring เอาไว้

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย Network Monitoring ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเลยก็เป็นได้ เพราะการแจ้งเตือนจากระบบ Network Monitoring นี้จะเป็นตัวช่วยให้เหล่าผู้ดูแลระบบรับทราบได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในบทความนี้ได้รวบรวม 3 การแจ้งเตือนยอดนิยมที่ทุกๆ ระบบ Network Monitoring ควรมีติดเอาไว้ดังนี้