Stelligence และ Alteryx เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุม Analytics Leaders Summit

Stelligence และ Alteryx เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประชุม Analytics Leaders Summit 2019 Information Meeting EnigmaCG จัดประชุมโดยมีผู้นำระดับสูงในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในด้านการวิเคราะห์มาเป็นแขกรับเชิญในการบรรยาย โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนระหว่าง Stelligence และ alteryx การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2019 ที่ Novotel Bangkok Sukhumvit 20 เวลา 9.00-18.00 น. Why You Should Attend ? ได้เห็นมุมมองของอุตสาหกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆใน Predictive Analytic และ Machine Learning   การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้นำระดับสูงและมีอิทธิพลในโลกของ Analytics ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลาย เรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์ของ Machine Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Stelligence สามารถติดต่อเพื่อรับส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของงาน https://www.analyticsleaderssummit.com/als-thailand-agenda สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบริษัท…

STelligence ร่วมถ่ายทอดบรรยายความรู้ที่ IMC Institute

ในวันที่ 26 คุลาคม 2561  บริษัท STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data Analytic และ AI ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับฟังในหลักสูตร  Big Data in Action for Senior Management ในหัวข้อ Data Visualization Sharing โดยทางวิทยากรได้บรรยายในประเด็นเกี่ยวกับ เรื่อง Augmented Analytic (ML, AI Backed)​ เนื่องจากประเด็นนี้ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจได้มีองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับ Visual Analytic, Self Service Analytic ซึ่งทำให้ผู้รับฟังนำความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ จาก STelligence Co., Ltd. MR. SANTISOOK LIMPEETICHAROENCHOT (Managing Director)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดหมายเข้าพูดคุย ติดต่อ STelligence…

29-31 ตุลาคม 2561 โครงการ 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561

โครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความรู้ความสามารถและแนะแนวอาชีพเผยแพร่ความรู้ในด้าน Business Analytics และ Data Sciences ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งภายในงานได้มี บริษัท STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data and Analytic ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยการใช้ซอฟต์แวร์ต่างอาทิเช่น Alteryx, Tableau, DataRobot และให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่หลากหลายจากการใช้ซอฟแวร์ต่างๆจากการร่วมโครงการครั้งนี้ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิผล                                  …

STelligence ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน  Big Data Analytic และ AI ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา MBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวิชา Performance Management and Value Creation ในหัวข้อเกี่ยวกับทำ Dashboard จากการใช้ Tableau Software  ซึ่งทางวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Tableau Software มาวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาที่เรียน และสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิผล สรุปภาพบรรยากาศ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ จาก STelligence Co., Ltd. MR. SANTISOOK LIMPEETICHAROENCHOT (Managing Director) MR. ANAPAT PIPATKITIBODEE (Technical Manager)   นัดหมายเข้าพูดคุย…

19-23 กันยายน 2561 งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ณ Impact, Muang Thong Thani

งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด “Thailand BIG DATA – โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” มหกรรมแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data and Analytic ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ อาทิเช่น Alteryx, Tableau, DataRobot และ Splunk ให้ผู้เข้าชมงานได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่หลากหลายจากการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ เกิดการเข้าใจ และใช้ BIG DATA เพื่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระบบเศรษฐกิจมหภาค การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างประเทศ ไปจนถึงธุรกิจรายสาขา และการบริหารองค์กรต่างๆ ภาพบรรยากาศ สามารถดูถ่ายทอดสด STelligence Data Analytics & AI ในงาน DTBB 2018 ได้ที่ facebook: TechTalk…

EXPERIENCE THE POWER OF ANALYTICS WITH ALTERYX

STelligence ร่วมกับทาง Alteryx จัดงานสัมนาภายใต้หัวข้อ “EXPERIENCE THE POWER OF ANALYTICS” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแชร์ประสบการณ์ ต่อยอดความรู้สำหรับการนำ Alteryx ไปใช้งานในองค์กร โดยวิทยากร Olivia Duane Adams, Chief Customer Officer จาก Alteryx Timothy Lam, Solutions Architect จาก Alteryx และวิทยากรรับเชิญ Mr Nithit Suraprasert, A&D Manager, Property Research from Ek-Chai Distribution System Co., Ltd (Tesco Lotus) Mr Jirapat Sasiwimolpich, Digital Information Technology…

STelligence ร่วมแข่งขันในงาน “Home Hackathon 2018: Data Science X Prop Tech” 2018

STelligence ขอแสดงความยินดีกับนายภูรินทร์ นาคมูล และนางสาวณัฐปภัสร์ ไกรวิชญ์ชนาพร ทีมงาน Data Science จากบริษัท STelligence เข้าร่วมแข่งขันในงาน “Home Hackathon 2018: Data Science X Prop Tech” วันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจุดประสงค์ของงาน เพื่อการแนะนำระบบที่ช่วยให้การค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ การนำข้อมูลมาอธิบายด้วย Data Visualization จากการใช้ Alteryx ในการ preprocess ข้อมูล และใช้ Tableau ในการสร้าง visulization เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ ตอบโจทย์ต่างๆ และนำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลที่ได้รับ : – รางวัลชนะเลิศ Data Visualization อันดับ1 และ Recommendation…

งานสัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561

งานสัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry” โดยมี คุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ Managing Director Stelligence Co., Ltd ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ CEO and Founder of Siametrics Consulting Analytics Advisor at True Digital Media & Platform ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ Country Manager AWS Thailand และ ร่วมเป็นวิทยากรอัปเดตเทคโนโลยี AI…

งานอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

สรุปภาพบรรยากาศภายในงานอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality ในวันที่ 10-11 July 2018 ที่ผ่านมา ที่ทาง STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data and Analytic เข้าร่วมให้ความรู้และบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง การเริ่มทำ Big Data สำหรับการใช้ระบบจัดการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ Data Prep, Data Blend, Self-Service Analytic และ Data Visualization โดยใช้ซอฟต์แวร์ Alteryx คู่กับ Tableau โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ โดยในการบรรยายมีการแบ่งหัวข้อเป็น 2 กลุ่ม คือด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์ และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และกลุ่มด้านเทคนิค…

STelligence ร่วมสถาบัน IMC เปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

Big Data คือหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายๆ องค์กรเริ่มทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็พูดถึง Big Data และเริ่มสนใจที่จะทำโครงการ Big Data Analytics อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในเรื่อง Big Data ของหลายองค์กรยังคลุมเครืออยู่ สถาบัน IMC จึงเปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการทำ Big Data ประโยชน์ในการใช้งาน และการเริ่มนำ Big Data ไปตอบโจทย์เชิงธุรกิจ พบกับวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน จะมาร่วมบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเริ่มทำ Big Data วิธีการและข้อมูลที่ต้องคำนึงถึง ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการอบรมจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และด้านเทคนิค ที่จะลงลึกเครื่องมือ และเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการทำ Big…