DataRobot ร่วมกับ STelligence ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา DataRobot ร่วมกับ STelligence ได้ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018 ซึ่งจัดที่ห้องบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

STelligence ขอเรียนเชิญเข้าร่วม DataRobot Meetup #1 แบ่งปันการใช้ Machine Learning ในธุรกิจจริง

STelligence จัดงาน DataRobot Meetup #1 ในวันที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 19.00 – 20.45 เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาการใช้งาน Machine Learning ในธุรกิจจริงด้วยการทำ Automated Machine Learning โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้