STelligence จับมือ Alteryx แจกฟรี E-Book แนะนำการทำ Data Blending เบื้องต้น สำหรับเหล่านักวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับเหล่าองค์กรที่มีการทำ Data Analytics หรือใช้เครื่องมือ Business Intelligence (BI) อยู่แล้ว และกำลังมองหาแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลแบบ Automation เพื่อให้งานทั้งหมดง่ายขึ้น ทาง STelligence และ Alteryx ได้ร่วมมือกันแจกฟรี E-Book เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางเหล่านี้โดยเฉพาะE-Book ฉบับนี้มีชื่อว่า Data Blending for Dummies โดยสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งเป็นเอกสารฉบับพิเศษของ Alteryx โดยเฉพาะ เนื้อหาทั้งหมดมีด้วยกัน 53 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

Savvius แจกฟรี Whitepaper ให้ความรู้เรื่องความจำเป็นของการทำ Network Forensics ในองค์กร

สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการอัพเดตความรู้ของตัวเองด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาภายในระบบเครือข่าย Savvius ได้ออก Whitepaper ฟรีๆ ที่นำเสนอถึงสถิติต่างๆ และความจำเป็นของการทำ Network Forensics ในองค์กร พร้อมบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ ที่จะทำให้การทำ Network Forensics เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการมาของ Mobile Device, เครือข่ายความเร็ว 10/40GbE หรือภัยคุกคามและการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังนี้เพื่อ Download เอกสารได้ทันที

Savvius แจกฟรี e-Book ทางด้าน Network Forensics และ Best Practice สำหรับองค์กร

สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งระบบเครือข่ายล่ม, ระบบเครือข่ายถูกโจมตี, การเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบการโจมตีย้อนหลัง หรือแม้แต่ระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่จนยากที่จะตรวจสอบปัญหาใดๆ ทาง Savvius ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านระบบ Network Analysis ได้แจกฟรี e-Book ทางด้านระบบ Network Forensics และ Best Practice ของการทำ Network Forensics ให้ได้ไปศึกษากันเป็นแนวทางฟรีๆ แล้ว