DataRobot ร่วมกับ STelligence ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา DataRobot ร่วมกับ STelligence ได้ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018 ซึ่งจัดที่ห้องบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

[STelligence x CDIC] พบกับการนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในงาน IT Security

การนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในเชิง IT Security นั้นเริ่มกลายเป็นกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงอย่างหลากหลายในแต่ละองค์กรแล้ว และในงาน CDID 2017 นี้ ทาง STelligence ก็ได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานทางด้าน IT Security ให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสและใช้งานจริงแล้ว

STelligence ขอเรียนเชิญเข้าร่วม DataRobot Meetup #1 แบ่งปันการใช้ Machine Learning ในธุรกิจจริง

STelligence จัดงาน DataRobot Meetup #1 ในวันที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 19.00 – 20.45 เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาการใช้งาน Machine Learning ในธุรกิจจริงด้วยการทำ Automated Machine Learning โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้