STelligence จัดงาน Expanding Splunk in Big Data Analytic and Digital Transformation Era.

STelligence ผู้เชียวชาญ Splunk and Big Data Technology ได้จัด Workshop ภายใต้หัวข้อ “Expanding Splunk in Big Data Analytic and Digital Transformation Era” ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมแนะนำ พูดคุย เล่าประสบณ์การจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักและเข้าใจถึงการใช้ Splunk Software ในหัวข้อต่างๆ ในเรื่องของ New Data Sources, New Analytic-Machine Learning,New Visualization ภายในงานจัดให้มีการแสดง Demo และ Show Cases ต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นภาพมุมมองการใช้งานจริงของระบบ นอกจากนี้ทาง STelligence ได้จักกิจกรรมช่วงของ Splunk clinic ที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้พูดคุยกับทีม Technical ปรึกษา ร่วมถามตอบข้อสงสัยการใช้งานระบบอย่างใกล้ชิด…

DataRobot ร่วมกับ STelligence ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา DataRobot ร่วมกับ STelligence ได้ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018 ซึ่งจัดที่ห้องบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

[STelligence x CDIC] พบกับการนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในงาน IT Security

การนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในเชิง IT Security นั้นเริ่มกลายเป็นกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงอย่างหลากหลายในแต่ละองค์กรแล้ว และในงาน CDID 2017 นี้ ทาง STelligence ก็ได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานทางด้าน IT Security ให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสและใช้งานจริงแล้ว

STelligence ขอเรียนเชิญเข้าร่วม DataRobot Meetup #1 แบ่งปันการใช้ Machine Learning ในธุรกิจจริง

STelligence จัดงาน DataRobot Meetup #1 ในวันที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 19.00 – 20.45 เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาการใช้งาน Machine Learning ในธุรกิจจริงด้วยการทำ Automated Machine Learning โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้