8 ขั้นตอน ใช้ระบบ Big Data Analytics ตรวจสอบการทำ Compliance หลากหลายมาตรฐานภายในองค์กร

การทำ Compliance นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในมุมของการตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการยกมาตรฐานภายในองค์กรเพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น รวมถึงการนำ Compliance ต่างๆ มาใช้เป็นทิศทางในการควบคุมกระบวนการการทำงาน แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าที่ผ่านมาการทำ Compliance นั้นมักจะเป็นงานหนักขององค์กรเสมอ ในบทความนี้จึงมุ่งเน้นนำเสนอการนำเทคโนโลยี Big Data Analytics มาช่วยในการทำ Compliance ตามมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยตามแนวทางดังต่อไปนี้

Splunk กับการประยุกต์ระบบ Data Analytics สำหรับงานด้าน Security ภายในองค์กร

ด้วยแนวโน้มที่ Data Analytics จะสามารถมาแทน SIEM ได้นั้น Splunk เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำทางด้านระบบ Data Analytics สำหรับองค์กรและดำเนินตามแนวทางนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ก็สามารถตอบโจทย์การรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรได้หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากการทำ SIEM ตามปกติทั่วไปดังนี้

Case Study: ผู้ให้บริการ Data Center ใช้ Splunk ในการบริหารจัดการ Data Center 12 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายของ IDC ลงได้มหาศาล

บริษัท Quality Technology Services (QTS) ผู้ให้บริการ Data Center และ Managed Service ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี Data Center อยู่ 12 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง Server และอุปกรณ์เครือข่ายหลายพันชิ้น ได้ใช้ Splunk เพื่อตรวจสอบการทำงานและบริหารจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดใน Data Center โดยยังทำการควบคุมประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย และการทำ Compliance ได้อย่างครอบคลุมด้วย Splunk เพียงระบบเดียว