Splunk จัดงานแข่งขันพัฒนา Big Data Apps ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มลองพัฒนาธุรกิจสาย Big Data ตอนนี้ Splunk จัดงานแข่งขัน Splunk Aptitude App Contest ให้บุคคลและองค์กรต่างๆ สร้าง Splunk App ขึ้นมาเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหาทางธุรกิจสำหรับองค์กร และแก้ปัญหาสังคม โดยรางวัลทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 4,500,000 บาทไทยเลยทีเดียว ในการแข่งจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้