EGA, IMC และ STelligence ขอเชิญเข้าแข่งขันงาน Thailand Big Data Hackathon #3 วันที่ 19-20 กันยายน 2015

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี Big Data Analytics ที่จะมามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ทาง EGA, IMC และ STelligence จึงได้ร่วมมือกันจัดงานแข่งขัน Thailand Big Data Hackathon ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2015 ณ Madee Hub Sukhumvit โดยจะมีการมอบโจทย์เพื่อให้แต่ละทีมทำการแข่งขันวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วยเครื่องมือชั้นนำจาก Splunk และ Tableau พร้อมทีมงานสอนและช่วยเหลือเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและตัดสินผลการแข่งขันทันที

Savvius แจกฟรี e-Book ทางด้าน Network Forensics และ Best Practice สำหรับองค์กร

สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งระบบเครือข่ายล่ม, ระบบเครือข่ายถูกโจมตี, การเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบการโจมตีย้อนหลัง หรือแม้แต่ระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่จนยากที่จะตรวจสอบปัญหาใดๆ ทาง Savvius ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านระบบ Network Analysis ได้แจกฟรี e-Book ทางด้านระบบ Network Forensics และ Best Practice ของการทำ Network Forensics ให้ได้ไปศึกษากันเป็นแนวทางฟรีๆ แล้ว