Splunk เปิดตัว Splunk Enterprise 6.3 ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น 2 เท่า รองรับ Machine Learning ตอบโจทย์ IoT และ DevOps

Splunk ได้ทำการเปิดตัว General Available สำหรับ Splunk Enterprise 6.3 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และการแสดงผลได้หลากหลายมากขึ้น พร้อมรองรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อตอบโจทย์การมาของ Internet of Things (IoT) และ DevOps อีกทั้งยังรองรับการติดตั้งแบบ Cloud และ Hybrid ได้อีกด้วย