Vnohow TechMentor Conference 2016

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ทาง VNOHOW ได้จัดงาน TechMentor Conference 2016 ให้แก่สมาชิก VNOHOW โดยภายในงานได้เกียรติรับเชิญจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cisco System มาร่วมบรรยาย ทั้งนี้ STelligence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Operational Intelligence ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายในหัวข้อ Enhance Cisco’s IT Operation with Data Analytic โดยคุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจะทำอย่างไรให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบต่างๆขององค์กร รวมถึง Use case ที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยให้ทุกท่านนำไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดในการปรับปรุงหรือดูแลระบบไอทีต่างๆได้     Loading…