Tableau แจกฟรี กับวิธีการเล่าเรื่องราว Storytelling เพื่อเสนอข้อมูลจาก Big Data Analytics ด้วย Data Visualization

กระแสการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีเล่าเรื่องราวอย่าง Story Telling กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นการโฆษณาไวรัล มาเก็ตติ้งที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ได้นำวิธีการดังกล่าวมาใช้เช่นกัน เนื่องจากข้อมูลที่ส่งต่อมีความเข้าใจได้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้รับสาร สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุด ซึ่งหนึ่งในเทคนิคการสื่อสารคงหนีไม่พ้นเรื่องการสร้าง Storytelling ให้ดึงดูดความสนใจของผู้รับข้อมูล ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการบอกเล่าเรื่องราวหลายๆข้อมูลได้ไม่เพียงแค่การทำมาร์เก็ตติ้ง เช่นเดียวกับกรณีการทำ Data Visualization เพื่อนำเสนอข้อมูลและประมวลผลจาก Big Data Analytics เราจะทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารจากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลเข้าใจอย่างง่ายดาย