Predictive Analytics and Data Science Workshop

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสุดยิ่งใหญ่อย่าง Predictive Analytics and Data Science Workshop งานที่ทุกคนจะมีโอกาสลงมือทำและเรียนรู้การประยุกต์ใช้ศาสตร์ Data Science และ Predictive Analytics ทั้งในระดับพื้นฐานและในเชิงลึก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ซึ่งในวันงานดังกล่าวทางคุณอนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค STelligence ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อ Big Data Analytics to Enhance Security ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ทาง ‪STelligence‬ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Data Science และ Big Data Technology ให้กับประเทศไทย