3 Alert ยอดฮิตที่ควรมีติดระบบ Network Monitoring เอาไว้

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย Network Monitoring ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเลยก็เป็นได้ เพราะการแจ้งเตือนจากระบบ Network Monitoring นี้จะเป็นตัวช่วยให้เหล่าผู้ดูแลระบบรับทราบได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในบทความนี้ได้รวบรวม 3 การแจ้งเตือนยอดนิยมที่ทุกๆ ระบบ Network Monitoring ควรมีติดเอาไว้ดังนี้