[Case Study | Splunk] การสร้าง Unified IT Dashboard เสริมความปลอดภัยให้กับ Data Center ที่ Equinix

Equnix ธุรกิจ Data Center และโครงข่ายชื่อดังนั้นได้เคยพบกับปัญหาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านความปลอดภัยใน Data Center และระบบเครือข่ายที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ถึง 5 ทวีป ลองมาดูกันว่าองค์กรมีแนวทางอย่างไร