[Announce] DataRobot จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ STelligence อย่างเป็นทางการ

บริษัท STelligence และ DataRobot ได้เซ็นต์สัญญาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในการทำการตลาดและให้บริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพและประสบการณ์ในด้าน Data Analytic & Data Science อย่างครบวงจร

Security Analytic & Operation Intelligence by Splunk

  STelligence ผู้เชียวชาญ Splunk Technology และผู้นำด้าน Operational Intelligence ได้จัด STelligence Workshop ภายใต้หัวข้อ “Security Analytic & Operation Intelligence by Splunk “ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30-17:30 น. ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

The Untapped Power of Self-Service Data Analytics

Harvard Business Review ทำการสำรวจบริษัทมากกว่า 600 แห่งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบในการส่งมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสารนี้เพื่อลงลึกถึงเบื้องหลังของ Self-service data analytic เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเองมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือ ก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องมือแบบเดิมๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์ทางด้านการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้จากตัวอย่างองค์กรอย่างเช่น

[Free E-Book] 5 Ways Alteryx Helps SQL Users

ไม่ว่าฐานข้อมูลใดๆได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งาน Structured Query Language หรือ SQL อย่างแพร่หลายในเมืองไทย แต่การใช้งานสวนใหญ่ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก IT หรือผู้ชำนาญการด้าน SQL เพื่อที่จะทำการจัดการข้อมูลแล้วส่งมาให้เราใช้งานต่อ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการรอข้อมูลทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เอกสารนี้จะแสดงให้เห็นว่า เปลี่ยนจากการเขียน SQL มาเป็น Alteryx workflow สามารถช่วยผู้ใช้งานได้ดังนี้

Automated Machine Learning Solution

สู่การเป็น AI-Driven Enterprise ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning Automation ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก็ทำ Machine Learning ได้ เพียงคุณทำการเตรียมข้อมูลที่ต้องการให้ Machine Learning ทำการเรียนรู้ และอัปโหลดหรือเชื่อมต่อไปยังระบบ Automated Machine Learning และทำการเลือกว่าต้องการให้ระบบทำการเรียนรู้เพื่อสร้าง Model สำหรับเรื่องใด เพียงเท่านี้ระบบก็จะทำการเรียนรู้ให้โดยอัตโนมัติ ทดลองเรียนรู้อัตโนมัติด้วยการสร้าง Model จากวิธีการนับร้อย และทำการเปรียบเทียบให้อัตโนมัติ ภายในระบบ Automated Machine Learning นี้มีวิธีการสร้าง Model ในรูปแบบต่างๆ กันนับร้อยวิธี และระบบก็จะนำข้อมูลไปเรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเหล่านี้ เพื่อสร้าง Model ขึ้นมาพร้อมทั้งวิเคราะห์ความถูกต้องแม่นยำของแต่ละ Model เปรียบเทียบกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายว่า ควรจะต้องใช้งาน Model ใดในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด โดยไม่ต้องเหนื่อยทดสอบสร้าง Model ต่างๆ ขึ้นมาเอง อธิบายหลักการและเหตุผลของแต่ละ Model รู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยในแต่ละ Model…

DataRobot: Machine Learning Automation for Predictive Modeling

           DataRobot เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ business users หรือ data scientist สามารถทำการ predictive ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยกระบวนการทำงาน Automated Machine Learning โดย DataRobot เป็น Software ที่จะช่วยให้คุณ “ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสร้างการ predictive โดย compare ML model ที่มีอยู่กว่า 100 รูปแบบทั่วโลก พร้อมทั้งแนะนำ model ที่เหมาะสมและเหตุผลในการเลือกใช้ไปจนถึงสามารถ deploy model ลงใน production ได้ทันที” STelligence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Solution Operational Intelligence and Big Data Platform ได้จัดกิจกรรม “DataRobot Essentials” ขึ้นในวันที่ 22…

Alteryx – Self-service Data Analytics ที่ออกแบบ Workflow การเตรียมข้อมูลเองได้

คุณรู้หรือไม่ว่า…62% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยผู้อื่นในองค์กรช่วยงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ทุกๆ ครั้งที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 69% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจในคุณภาพของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 81% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจที่ต้องเสียเวลามากมายในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง Alteryx เป็นโซลูชันที่ต่อยอดขึ้นไปยิ่งกว่าการใช้งานระบบ Business Intelligence หรือ Business Analytics ทั่วๆ ไป ที่ออกแบบมาให้เหล่า Data Analyst และ Data Scientist สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยในการรวบรวมและเตรียมข้อมูล ทำให้ทุกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม Download Alteryx Prep & Blend Data ด้วยความสามารถในการรองรับการออกแบบ Workflow ในการผสานข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel, CSV, XML, JSON, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Amazon S3, Amazon Aurora, Apache Hadoop,…