[Announce] DataRobot จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ STelligence อย่างเป็นทางการ

บริษัท STelligence และ DataRobot ได้เซ็นต์สัญญาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในการทำการตลาดและให้บริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพและประสบการณ์ในด้าน Data Analytic & Data Science อย่างครบวงจร