Tableau แจกฟรี Whitepaper เผย 6 แนวโน้มการทำ Retail Analytics ประจำปี 2017

การนำระบบ Business Intelligence (BI) มาใช้ในธุรกิจนั้นเริ่มกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกหรือ Retail ที่เริ่มมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่อเพิ่มยอดขายอยู่ตลอดเวลา ทาง Tableau หนึ่งในผู้พัฒนาระบบ BI ชั้นนำระดับโลกจึงได้ออกมาสรุปแนวโน้มของการทำ Retail Analytics ด้วยกัน 6 ประการประจำปี 2017 ให้เราได้โหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้