STelligence เข้าร่วมงานสัมนา Thailand 4.0 Turnaround to New Trust Economy

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท Prime Solutions & Services ได้มีการจัดงานสัมนา Thailand 4.0 Turnaround to new trust economy ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท โดยคุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ผู้บริหาร STelligence ได้รับเกียรติ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Creative Talk ศตวรรษ์แห่งนวัตกรรม AI & Big Data รุกเปลี่ยนโลก