[Free E-Book] STelligence จับมือ Alteryx แจกฟรี E-Book แนะนำการทำ Data Blending เบื้องต้น สำหรับเหล่านักวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับเหล่าองค์กรที่มีการทำ Data Analytics หรือใช้เครื่องมือ Business Intelligence (BI) อยู่แล้ว และกำลังมองหาแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลแบบ Automation เพื่อให้งานทั้งหมดง่ายขึ้น ทาง STelligence และ Alteryx ได้ร่วมมือกันแจกฟรี E-Book เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางเหล่านี้โดยเฉพาะE-Book ฉบับนี้มีชื่อว่า Data Blending for Dummies โดยสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งเป็นเอกสารฉบับพิเศษของ Alteryx โดยเฉพาะ เนื้อหาทั้งหมดมีด้วยกัน 53 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้