DataRobot เข้าซื้อกิจการ Nexosis เสริมทัพระบบ Automated Machine Learning

DataRobot ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Automated Machine Learning สำหรับองค์กร ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Nexosis บริษัท Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน