งานสัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561

งานสัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry” โดยมี คุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ Managing Director Stelligence Co., Ltd ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ CEO and Founder of Siametrics Consulting Analytics Advisor at True Digital Media & Platform ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ Country Manager AWS Thailand และ ร่วมเป็นวิทยากรอัปเดตเทคโนโลยี AI…

งานอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

สรุปภาพบรรยากาศภายในงานอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality ในวันที่ 10-11 July 2018 ที่ผ่านมา ที่ทาง STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data and Analytic เข้าร่วมให้ความรู้และบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง การเริ่มทำ Big Data สำหรับการใช้ระบบจัดการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ Data Prep, Data Blend, Self-Service Analytic และ Data Visualization โดยใช้ซอฟต์แวร์ Alteryx คู่กับ Tableau โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ โดยในการบรรยายมีการแบ่งหัวข้อเป็น 2 กลุ่ม คือด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์ และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และกลุ่มด้านเทคนิค…

Splunk แนะ 3 ประเด็นสำคัญสำหรับระบบ Security Analytics

ในเดือนกรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา Splunk ได้มีโอกาสจัดวงเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะขึ้น และในวงเสวนานั้นก็ได้เล่าาถึง 3 ประเด็นสำคัญสำหรับการรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยการใช้ Security Analytics ให้ประสบความสำเร็จดังนี้