19-23 กันยายน 2561 งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ณ Impact, Muang Thong Thani

งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด “Thailand BIG DATA – โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” มหกรรมแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data and Analytic ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ อาทิเช่น Alteryx, Tableau, DataRobot และ Splunk ให้ผู้เข้าชมงานได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่หลากหลายจากการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ เกิดการเข้าใจ และใช้ BIG DATA เพื่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระบบเศรษฐกิจมหภาค การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างประเทศ ไปจนถึงธุรกิจรายสาขา และการบริหารองค์กรต่างๆ ภาพบรรยากาศ สามารถดูถ่ายทอดสด STelligence Data Analytics & AI ในงาน DTBB 2018 ได้ที่ facebook: TechTalk…