STelligence จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ Automation Anywhere ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี RPA ( Robotic Process Automation)

Automation Anywhere เป็นผู้นำโซลูชันด้านระบบ Robotic Process Automation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการทำงานซ้ำๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลแทนมนุษย์ เพื่อให้การทำงานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดลงได้อย่างมหาศาล  และทำให้พนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจองค์กรให้เติบโตต่อไปในเชิงรุกได้นั่นเอง บริษัท STelligence และ Automation Anywhere ได้เซ็นต์สัญญาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในการทำการตลาดและให้บริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพและประสบการณ์ใน Data analytic & Automation อย่างครบวงจร และวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Automation Anywhere ร่วมกับ STelligence โดยได้จัด workshop ภายใต้หัวข้อ Robotic Process Automation The Future of Work ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งคุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ผู้บริหารบริษัท STelligence และวิทยากรจาก Automation Anywhere ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้าน Robotic Process…