Robotic Process Automation (RPA) 101: รู้จักกับ RPA แบบครบวงจรในบทความเดียวโดย STelligence

Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร? Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร? เหมาะกับธุรกิจแบบไหน? อุตสาหกรรมอะไรนำไปใช้บ้าง? จบทุกข้อสงสัยได้ในบทความเดียว สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับเทคโนโลยี RPA มาก่อน บทความนี้จะไขทุกข้อสงสัยให้คุณ พร้อมจะนำไปประเมินได้ว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับการเริ่มต้นใช้งาน RPA หรือไม่ และอย่างไร