Self-Analytics Solutions ที่ขับเคลื่อนให้องค์กร เป็น Data-Driven Organization อย่างเต็มรูปแบบ

85 % ขององค์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพยายามผลักดันให้องค์กรเป็น Data-driven Organization แต่มีเพียง 37% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? อะไรคือที่มาของความสำเร็จ? องค์กรที่ประสบความสำเร็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน ปัญหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็น “คน” แต่การข้ามอุปสรรคนี้ไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกำลัง แต่ต้องเข้าใจทั้งธุรกิจและความสามารถ/ขีดจำกัดพนักงานก่อน เพื่อให้การผลักดันนั้นเป็นผลสำเร็จ แต่เรามักจะได้ยินสูตรลับของการประสบการณ์สำเร็จมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ cross function และยังสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ พร้อมกับปรับ Business model ที่จะเปลี่ยนการเติบโตขององค์กรอย่างเห็นได้ชัดนั้น แต่ก็ไม่ได้เป็นยาวิเศษที่ทราบแล้วจะประสบความสำเร็จกันไปสียทั้งหมด ซึ่งแผนภาพด้านบนแสดงถึงระบบที่ผู้ใช้ในองค์กรนั้นสามารถพึ่งตัวเองในการเริ่มทำ Model ทำนายข้อมูลใหม่ด้วยบริการที่เรามาเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Data-Driven STelligence เป็นบริษัทคนไทยที่เข้าใจความยากลำบากในการพยามยามเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้าอีกด้วย เรามีประสบการณ์ในองค์กรที่เติบโตด้วยการเริ่มนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ จากที่ไม่เคยใช้เลย จนกระทั่งสามารถเป็นองค์กร data – driven ได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและองค์ประกอบอื่น ๆขององค์กรด้วย เราจึงมีบริการมากกว่าการร่วมสร้าง แต่ยังมี Training เพื่อช่วยให้คนในองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม เรายินดีตอบอย่างเต็มความสามารถที่เรามี ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงาน STelligence สามารถกรอกข้อมูลเรื่องที่สนใจผ่าน Download