Self-Analytics Solutions ที่ขับเคลื่อนให้องค์กร เป็น Data-Driven Organization อย่างเต็มรูปแบบ

85 % ขององค์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพยายามผลักดันให้องค์กรเป็น Data-driven Organization แต่มีเพียง 37% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? อะไรคือที่มาของความสำเร็จ? องค์กรที่ประสบความสำเร็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน ปัญหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็น “คน” แต่การข้ามอุปสรรคนี้ไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกำลัง แต่ต้องเข้าใจทั้งธุรกิจและความสามารถขีดจำกัดพนักงานก่อน เพื่อให้การผลักดันนั้นเป็นผลสำเร็จ