STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ Tableau ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้งานและทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของTableau ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database   กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทาง STelligence  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence