STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Robotic Process Automation (Automation Anywhere) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ Introduction To Robotic Process Automation — Automation Anywhere (RPA) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคคลสนใจและสำหรับธุรกิจที่สนใจนำ RPA ไปปรับใช้ Automation Anywhere ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการบันทึกขั้นตอนการทำงานเสมือนพนักงาน  อธิบายขั้นตอนการทำงานต่างๆของ  RPA เหตุผลที่ทำไมถึงจำเป็นต้องเลือกใช้ RPA เข้ามาช่วยในการทำงานในองค์กรต่างๆของบริษัท เป็นต้น กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทางSTelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence