[Podcast] RPA สุดยอดพนักงานที่ทำงาน 24 ชม. โดยไม่ต้องหยุดพัก [Mission to the moon podcast -Tech talk Ep.4]

ทำไม RPA จึงเป็นสุดยอดพนักงานในอนาคต ปี 2020 ที่ทุกบริษัท ทุกแผนกควรต้องมี ฟังผ่าน คุณ สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ Managing Director จาก STelligence ในรายการ Mission to the moon Podcast – Tech Monday EP.4 ว่า RPA คืออะไรและดีอย่างไร ทำไมจึงเป็นสุดยอดพนักงานที่ทำงาน 24 ชม. RPA หรือ Robotic Process Automation เป็น software ที่ทำให้เราสามารถสร้าง tool มาช่วยในการทำงาน หรือเรียกว่าให้เราสร้าง Digital Robot มาทำให้กระบวนการในธุรกิจของเราดำเนินการได้แบบอัตโนมัติ ด้วยการสอนเพียงแค่ 1 ครั้ง จะดีกว่าไหม? ถ้าพนักงานต้องใช้เวลาที่จะต้องทำงานอะไรซ้ำๆ แต่กลับกันเวลาที่ได้กลับมา ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ติดตามและพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้น และปั้นยอดขายให้กับธุรกิจของเราให้เติบโตแทน แล้วนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ในองค์กรของคุณอีกมากมาย…