Robot Process Automation
Automate your business process with RPA and AI

ช่วยจัดการงานให้ง่าย แค่ปลายนิ้ว

Automation Anywhere มีหน้าต่างแสดงผลที่ใช้งานง่าย ช่วยให้เราสร้างและติดตามสถานะการทำงานของ Bot ได้อย่างง่ายดาย

บริหาร Bot ได้อย่างยืดหยุ่น

Automation Anywhere มี Feature ให้ปรับเปลี่ยนจำนวน Bot ตามความเหมาะสมกับ Workload ของงาน ณ ขณะนั้นได้

ฉลาดขึ้นอีกชั้นด้วยเทคโนโลยี AI

Bot ของ Automation Anywhere มีความฉลาด สามารถเข้าใจเนื้อหาและทำงานได้หลากหลาย