เรียนรู้ Tableau ฟรี ด้วยตนเอง

สำหรับคนที่ต้องการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่ถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก หรืออาจจะเคยเจอกับปัญหาการใช้งาน Excel ในการสร้างกราฟ เพื่อวิเคราะห์ ที่ใช้เวลานานและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งกราฟที่ได้ยังให้มุมมองอย่างจำกัด

IT Service Intelligence: เปลี่ยนแผนก IT สู่การทำงานแบบ Data-driven และ End-to-End

เมื่อ IT กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจไปแล้ว การเปลี่ยนมุมมองของระบบ IT สู่การเป็นบริการภายในและภายนอกองค์กรนั้นก็ได้กลายเป็นหนทางหนึ่งทางด้านกลยุทธ์ในการดูแลรักษาระบบ IT ภายในองค์กร ทาง Splunk เองก็ได้ออกแบบโซลูชัน IT Service Intelligence (ITSI) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนก IT จากการทำงานในเชิงรับ สู่การทำงานเชิงรุก ที่มีข้อมูลประกอบชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้

Achieving Self-Service for Enterprise Data Analysts

นักวิเคราะห์แถวหน้าในธุรกิจระดับโลกผลักดันการใช้ Self-service data analytics เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นคือการทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมงานมากเกินไป เอกสารชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึง

Simplifying Data Blending for the Analyst

ปัจจุบันการวิเคราห์ข้อมูลจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายๆแหล่ง แต่การใช้งานข้อมูลและการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เวลานานและมีความยากเมื่อเราใช้เครื่องมือทั่วๆไปอย่างเช่น Excel หรือ Access หนังสือ Data Blending for Dummies สอนให้คุณรู้จัก การ Access , Cleanse และการ Join ข้อมูลหลากหลายประเภทจาก Hard drive, Data ware house, Social media และอีกมากมาย การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำ Report, Presentations, Visualization เพื่อส่งให้หน่วยงานอื่น แสดงความง่ายของการทำเอกสารและการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ

IDC เผยปัญหาการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Spreadsheet พร้อมแนวทางแก้ไข

จากการสำรวจล่าสุดของ IDC แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญการใช้ตารางข้อมูลใช้เวลามากกว่า 26 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ เพื่อทำการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้เวลามากที่สุด ไปกับการงานที่ต้องทำด้วยมือ และทำซ้ำๆทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ดาวน์โหลด IDC InfoBrief เพื่อเข้าถึงผลสำรวจฉบับเต็ม และเข้าใจถึงผลกระทบที่การใช้งานข้อมูลตารางขั้นสูงมีต่อการเตรียมข้อมูล และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดทั้งองค์กร และเพื่อ:

[Announce] DataRobot จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ STelligence อย่างเป็นทางการ

บริษัท STelligence และ DataRobot ได้เซ็นต์สัญญาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในการทำการตลาดและให้บริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพและประสบการณ์ในด้าน Data Analytic & Data Science อย่างครบวงจร

The Untapped Power of Self-Service Data Analytics

Harvard Business Review ทำการสำรวจบริษัทมากกว่า 600 แห่งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบในการส่งมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสารนี้เพื่อลงลึกถึงเบื้องหลังของ Self-service data analytic เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเองมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือ ก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องมือแบบเดิมๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์ทางด้านการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้จากตัวอย่างองค์กรอย่างเช่น

[Free E-Book] 5 Ways Alteryx Helps SQL Users

ไม่ว่าฐานข้อมูลใดๆได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งาน Structured Query Language หรือ SQL อย่างแพร่หลายในเมืองไทย แต่การใช้งานสวนใหญ่ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก IT หรือผู้ชำนาญการด้าน SQL เพื่อที่จะทำการจัดการข้อมูลแล้วส่งมาให้เราใช้งานต่อ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการรอข้อมูลทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เอกสารนี้จะแสดงให้เห็นว่า เปลี่ยนจากการเขียน SQL มาเป็น Alteryx workflow สามารถช่วยผู้ใช้งานได้ดังนี้