CoE Manager ตัวช่วยในการวัดความสำเร็จของโปรแกรม

CoE Manager ตัวช่วยในการวัดความสำเร็จของโปรแกรมสามารถสร้างแผนภูมิเส้นทางการทำงานอัตโนมัติ และทำให้องค์กรได้มีส่วนร่วมกับพนักงาน

รู้หรือไม่? ว่าเราใช้ฐานข้อมูลกราฟทุกวันโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว

รู้หรือไม่? ว่าเราใช้ฐานข้อมูลกราฟทุกวันโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่เข้า Social Media จะได้เห็นการแนะนำคนที่เราอาจรู้จัก หรือสิ่งที่เราสนใจขึ้นมาบนหน้าฟีด