STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนตุลาคม 2562

STelligence เปิดให้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้งาน Tableau และทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของ Tableau อาทิเช่น ควรประยุกต์ใช้ Tableau อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าแก่เวลาและทรัพยากรขององค์กร กิจกรรมในงานเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายเกี่ยวกับ Tableau การพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนระหว่างเหล่าช่างเทคนิคของ STelligence และผู้เข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบริษัท STelligence ได้ที่ info@stelligence.comโทร 02-024-6661สามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนสิงหาคม 2562

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้กับลูกค้าที่สนใจ โดยใช้ Tableau วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบ Big Data , สามารถแสดงผลของข้อมูลให้เข้าใจง่ายและได้หลายรุปแบบ และการประยุกต์ใช้ Tableau อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าแก่เวลาและทรัพยากรขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหา พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิทยากรของ STelligence บรรยากาศในงานแต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661 และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Alteryx ประจำเดือนสิงหาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Alteryx ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทราบถึงประโยชน์และนำไปปรับใช้ Alteryx เป็นโซลูชันด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรที่มีทั้งเครื่องมือในการเตรียมข้อมูล, การผสานรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงทำนาย กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทางSTelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661 และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ Tableau ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้งานและทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของTableau ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database   กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทาง STelligence  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Robotic Process Automation (Automation Anywhere) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของIntroduction to Robotic Process Automation – Automation Anywhere เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคคลสนใจและสำหรับธุรกิจที่สนใจนำ RPA ไปปรับใช้Automation Anywhere ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการบันทึกขั้นตอนการทำงานเสมือนพนักงานดำเนินเอกสารเองโดยมีRPA เป็นตัวจัดการ กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทางSTelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Robotic Process Automation (Automation Anywhere) ประจำเดือนมิถุนายน 2562

STelligence ได้จัดการอบรมให้ความรู้และสอนการใช้งานเบื้องต้นเรื่อง Introduction to Robotic Process Automation – Automation Anywhere เพื่อให้ผู้สนใจและสำหรับธุรกิจที่สนใจนำ RPA ไปปรับใช้ หรือกำลังมองหาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิวัฒนาการของแรงงานดิจิทัลแทนแรงงานคนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในแบบที่แตกต่าง กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทาง STelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจในเหมาะสม ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนมิถุนายน 2562

STelligence เปิดให้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้งาน Tableau และทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของ Tableau อาทิเช่น ควรประยุกต์ใช้ Tableau อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าแก่เวลาและทรัพยากรขององค์กร กิจกรรมในงานเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายเกี่ยวกับ Tableau การพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนระหว่างเหล่าช่างเทคนิคของ STelligence และผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-666 และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Alteryx ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมพิเศษเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Alteryx เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ความเข้าใจและอธิบายการใช้งาน แสดงให้เห็นว่า Alteryx เป็นเครื่องมือที่สามารถรับรองการออกแบบ Wordflow โดยผสานข้อมูลหลายๆอย่างมาจัดอยู่ในรูปแบบการประมวลผลแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรที่มีความรู้ของเรากับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอความรู้ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท STelligence ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Tableau เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Tableau ในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการใช้งานและขั้นตอนการทำงานของ Tableau ที่สามารถทำให้การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งนำมาแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ในวิธีต่างๆพร้อมทั้งยังสามารถแสดงโดยไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นมิตรทั้งทางด้าน Business User และ ทางด้าน IT อีกทั้งบรรยากาศในงานยังเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน IT และ Tableau และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับ Tableau หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท STelligence ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนเมษายน 2562

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ให้กับคนที่สนใจ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของ Tableau ที่ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมแสดงผลได้ง่ายโดยไม่ต้องรอให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความกันเอง มีการเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหา พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่่งกันและกัน  ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence