STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนสิงหาคม 2562

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้กับลูกค้าที่สนใจ โดยใช้ Tableau วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบ Big Data , สามารถแสดงผลของข้อมูลให้เข้าใจง่ายและได้หลายรุปแบบ และการประยุกต์ใช้ Tableau อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าแก่เวลาและทรัพยากรขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหา พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิทยากรของ STelligence บรรยากาศในงานแต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661 และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Alteryx ประจำเดือนสิงหาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Alteryx ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทราบถึงประโยชน์และนำไปปรับใช้ Alteryx เป็นโซลูชันด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรที่มีทั้งเครื่องมือในการเตรียมข้อมูล, การผสานรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงทำนาย กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทางSTelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661 และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ Tableau ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้งานและทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของTableau ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database   กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทาง STelligence  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Robotic Process Automation (Automation Anywhere) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของIntroduction to Robotic Process Automation – Automation Anywhere เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคคลสนใจและสำหรับธุรกิจที่สนใจนำ RPA ไปปรับใช้Automation Anywhere ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการบันทึกขั้นตอนการทำงานเสมือนพนักงานดำเนินเอกสารเองโดยมีRPA เป็นตัวจัดการ กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทางSTelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Robotic Process Automation (Automation Anywhere) ประจำเดือนมิถุนายน 2562

STelligence ได้จัดการอบรมให้ความรู้และสอนการใช้งานเบื้องต้นเรื่อง Introduction to Robotic Process Automation – Automation Anywhere เพื่อให้ผู้สนใจและสำหรับธุรกิจที่สนใจนำ RPA ไปปรับใช้ หรือกำลังมองหาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิวัฒนาการของแรงงานดิจิทัลแทนแรงงานคนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในแบบที่แตกต่าง กิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรของทาง STelligence มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจในเหมาะสม ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนมิถุนายน 2562

STelligence เปิดให้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้งาน Tableau และทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของ Tableau อาทิเช่น ควรประยุกต์ใช้ Tableau อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าแก่เวลาและทรัพยากรขององค์กร กิจกรรมในงานเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายเกี่ยวกับ Tableau การพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนระหว่างเหล่าช่างเทคนิคของ STelligence และผู้เข้าร่วมงาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-666 และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Alteryx ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

STelligence ได้จัดกิจกรรมพิเศษเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Alteryx เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ความเข้าใจและอธิบายการใช้งาน แสดงให้เห็นว่า Alteryx เป็นเครื่องมือที่สามารถรับรองการออกแบบ Wordflow โดยผสานข้อมูลหลายๆอย่างมาจัดอยู่ในรูปแบบการประมวลผลแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรที่มีความรู้ของเรากับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอความรู้ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท STelligence ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence

STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Tableau ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Tableau เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Tableau ในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการใช้งานและขั้นตอนการทำงานของ Tableau ที่สามารถทำให้การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งนำมาแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ในวิธีต่างๆพร้อมทั้งยังสามารถแสดงโดยไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นมิตรทั้งทางด้าน Business User และ ทางด้าน IT อีกทั้งบรรยากาศในงานยังเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน IT และ Tableau และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับ Tableau หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท STelligence ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมงานครั้งหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อบริษัท โทร 02-024-6661และสามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence