RPA Youngblood Hackathon 2021 by
STelligence

RPA Youngblood

Hackathon

2021

by STelligence

 

STelligence ชวนพลังคนรุ่นใหม่ มาแฮ็กให้ธุรกิจไทยไปไกลกว่าที่เคย ด้วยการสร้างนวัตกรรมจาก RPA (Robotic Process Automation) ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Enterprise and SME” โดยเน้นการสร้างวิธีการ (Solution) ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์ในด้านธุรกิจ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท และโอกาสในการร่วมงานกับ STelligence ในตำแหน่ง RPA Developer

 

สมัครแบบทีมไม่เกิน 5 คน พร้อมส่งผลงานภายในวันที่ 

23 ตุลาคม 2564

หัวข้อต่างและรายละเอียด

Our Story 

Stelligence (Established in 2013) was the very first pioneer of commercial data analytics solutions in Thailand with Self-Service Analytic and focusing on citizen data scientists as the main strategy. The team initially focused on using data analytics platforms to provide holistic and comprehensive IT Operations and Security Analytics. The market adoption was incredible, and our solution expands to cover multiple domains; including Business intelligence, Data Visualization, Self-service Analytics, Machine Learning, Data Science, and Robotic Process Automation with Cognitive Services.

Event Detail 

STelligence ขอเชิญพลังคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ระดับนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จนถึงผู้ที่ทำงานแล้วไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน RPA Young Blood Hackathon 2021 สุดเข้มข้น ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Enterprise and SME”  เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจไทยด้วยการใช้ RPA (Robotic Process Automation) โดยเน้นการสร้างวิธีการ (Solution) ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์ในด้านธุรกิจ แล้วนำเสนอไอเดียและผลงานต่อคณะกรรมการ (Pitching) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการร่วมงานกับ STelligence ในตำแหน่ง RPA Developer เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 15 ทีม วันที่ 25 ตุลาคม 2564 และนำเสนอรอบตัดสินในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

วัตถุประสงค์ของงานนี้ ?

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน RPA solution ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
 • เพื่อหาบุคคลที่มีความสามารถ ในการเข้าร่วมงานกับบริษัท STelligence
 • เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรที่สนใจใน RPA ส่งทีมงาน มาเข้าร่วมเพื่อ นำเอาประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรต่อไป
 

ทำไมควรเข้ารวมงานนี้ RPA Youngblood Hackathon 2021?

 • โอกาศในการเรียนรู้เกี่ยวกับ RPA (Robotic process automation)
 • ดูว่างานใน RPA ทำงานได้อย่างไร
 • ลงมือสร้างระบบ RPA ด้วยตนเอง
 • Reskill และ Upskill เกี่ยวกับ RPA
 • ได้รับการโค้ชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญของเรา รับโจทย์ในการแข่งขัน
 • นำเสนอไอเดียและผลงานของท่านต่อคณะกรรมการ (Pitching)
 • ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท
 • ใบ certificate และโอกาสในการร่วมงานกับ STelligence ในตำแหน่ง RPA Developer
 

 ใครเหมาะกับงาน RPA Youngblood Hackathon 2021 ครั้งนี้ ?

 • นักศึกจบใหม่ ด้านสาย IT , computer science หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Developer ที่เคยทำงานเกี่ยวกับงาน RPA 
 • ผู้ที่สนใจพัฒนา RPA ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

 Requirement ของผู้เข้าแข่งขัน 

 

ในรอบแรก:

การส่ง Idea Presentation Slide ในรอบแรก (ส่งเป็น .pdf ไม่เกิน 3 หน้า)

1.ระบุปัญหาของธุรกิจ

มีการระบุปัญหา (Pain Point) ของธุรกิจตามประเภทของธุรกิจ (Sector) ตามที่ทางทีมสนใจ และระบุแผนก (Function) ของธุรกิจที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ Finance and Accounting, Sales and Marketing, Supply Chain and Logistics, Operations, Human Resources and Legal, Internal Audit, IT and ERP support หรืออื่นๆ เช่น Startup Platform and Ecosystem

ตัวอย่างเช่น ต้องการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในแผนก Sales and Marketing จากปัญหา…..

2. ความเป็นไปได้ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

เล่าถึงขนาดตลาด ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้น หรืออื่นๆที่ธุรกิจจะได้รับหากมีการใช้ Solution ที่ทางทีมต้องการพัฒนา

3. แนวทางในการสร้าง Solution

เล่าถึงไอเดียที่ทางทีมต้องการสร้าง โดยมีการใช้ RPA เป็น Solution สำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปได้จริง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (100 เปอร์เซ็น)

 

Beneficial 25%
เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ พนักงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต และมีมูลค่ามากขึ้น
 
Total Value Added and Impact 25%
ผลที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI)
สร้างมูลค่า คุณค่าและผลกระทบทางบวกให้กับธุรกิจ
สามารถช่วยลดต้นทุน หรือสร้างกำไรในระยะยาวให้กับธุรกิจได้
 
 
Practical Innovation 25%
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงกับธุรกิจ
สามารถขยายผลหรือต่อยอดสิ่งที่สร้างขึ้นได้
 
 
Technical Skill 25%
มีความรู้ และความสามารถในการใช้ RPA เข้ามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
มีการใช้ Special technical skill เข้ามาในการสร้างสรรค์ผลงาน

 Prizes 

Hackathon winners prize

รางวัลที่ 1: 20,000 บาท
รางวัลที่ 2: 10,000 บาท
รางวัลที่ 3: 4,000 บาท 3 ทีม = 12,000 บาท
รางวัลชมเชย: 1,500 บาท 5 ทีม = 7,500 บาท (อาจจะเป็น เงินสด หรือ voucher)

Job Opportunities
โอกาสได้ที่ทำงานตำแหน่ง RPA Developer กับ STelligence

Agenda

 

*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

1 – 23 Oct 2021

เปิดรับสมัคร

23 – 24 Sep 2021

รีวิวใบสมัคร และ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน

25 Oct 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแข่งขัน 10.00 AM

29 Oct 2021 

ส่งโจทย์ Hackathon ให้กับผู้แข่งขัน ตั้งแต่ 17.00 PM

29 – 30 Oct 2021 ผู้แข่งขันทำโจทย์ที่ได้รับ

31 Oct 2021

11.00 AM หมดเวลาทำโจทย์ และส่ง slide เพื่อเตรียม Pitching

31 Oct 2021

Pitching 13.00 – 18.00 PM สรุปผล และประกาศรางวัล

Certificates

 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้ความรู้ ความสนุกกับกิจกรรม และชิงเงินรางวัลแล้ว

ทาง STelligence เรามีความยินดีที่จะมอบ Certificates ให้ทุกท่านที่เข้าร่วม


ประเภทของใบ Certificate

Certificate of Participation – สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

Certificate of Achievement –  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในลำดับต่างๆ  (ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับที่ 1-3 / รางวัลชมเชย)

Register 

ลงทะเบียนแบบทีมไม่เกิน 5 คน

ลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานได้แล้ว วันนี้ – วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

📌ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน RPA Young blood Hackathon 2021 By STelligence

1. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลของสมาชิกทีมและรับโจทย์การคัดเลือก ผ่าน Google form

2. ส่ง idea idea presentation ภายในวันที่ 23 ต.ค. ทางอีเมล event@stelligence.com

 

RegisterClick here

 

📌 หากท่านผ่านเข้ารอบแข่งขัน ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564