savvius_logo_h90

สำหรับองค์กรที่มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือมีระบบเครือข่ายกระจายอยู่หลายสาขา คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 

 • การแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายกลายเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • มีระบบ Network Monitoring อยู่แล้ว และทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระบบเครือข่าย แต่ข้อมูลในการค้นหา Root Cause เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายให้ได้ทันท่วงทีก็ยังไม่เพียงพอ
 • หลายครั้งที่ผู้ใช้งานรายงานว่าระบบเครือข่ายหรือ Application ทำงานได้ช้า แต่ไม่สามารถตรวจสอบปัญหาด้วยระบบ Monitoring ที่มีอยู่ได้
 • มีการนำเครื่องมือในการตรวจสอบ Packet ต่างๆ อย่าง Wireshark, Ethereal หรือ tcpdump ไปตรวจสอบ Traffic ในเครือข่าย แต่ข้อมูลที่ได้รับก็ดูจะไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีข้อมูลของระบบเครือข่ายในการสนับสนุนการวางแผนการลงทุนทางด้านระบบ IT

 

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทางบริษัท STelligence ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่าย จึงขอนำเสนอ Solution จาก Savvius (อดีตคือ WildPackets) เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหา และวางแผนพัฒนาระบบ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แนะนำ Savvius

image00

Savvius เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่าย โดยสามารถนำข้อมูล Traffic ทั้งหมดในเครือข่ายขององค์กรมาจัดเก็บและวิเคราะห์ได้ในแบบ Real-time โดยมีประสิทธิภาพในการรองรับการตรวจจับ Traffic ที่ครอบคลุมถึงความเร็วระดับ 40 Gibabit, 10 Gigabit และ 1 Gigabit สำหรับระบบ LAN รวมถึงยังรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ความเร็วระดับ 802.11a/b/g/n และ 802.11ac สำหรับระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wireless LAN อีกด้วย

 

ด้วยโซลูชันจาก Savvius ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการติดตามข้อมูลเครือข่ายได้แบบ Real-time
 • สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและ Data Center ได้ดีขึ้น
 • มีข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานภายในองค์กร เช่น ระบบ VoIP หรือ Video
 • สามารถยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้รุนแรงน้อยลงได้ ด้วยข้อมูลการโจมตีที่เกิดขึ้นแบบ Real-time
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั้งองค์กรได้ ด้วยการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายที่รวดเร็วขึ้น

 

ในขณะเดียวกัน CIO และทีมผู้บริหารก็จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • สามารถตรวจสอบ Service Level ของระบบงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
 • มีข้อมูลสำหรับการ Audit การทำงานของทุกคนในองค์กร
 • สามารถตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านการเงิน จากการนำระบบ Application ใหม่ๆ มาใช้งานภายในองค์กรได้
 • มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดงบประมาณสำหรับทีม IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

image01

ในภาพรวม Savvius จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่ายองค์กรที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรดังนี้

 

OmniPeek Network Analyzer

image02

OmniPeek เป็น Software สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายในแบบ Real-time ที่ควบรวมความสามารถเด่นๆ ดังต่อไปนี้เอาไว้

 • สามารถทำหน้าที่เป็น Network Monitoring, Network Performance Management และ Network Analyzer ได้อย่างครบถ้วนในระบบเดียว
 • สามารถแสดงข้อมูลสำคัญๆ ได้ในแบบ Real-time เช่น Network Statistics หรือ Application vs Network Latency และสามารถทำการ Drill Down ต่อเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกได้
 • สามารถทำ Deep Packet Inspection เพื่อตรวจสอบ Traffic ต่างๆ ในเชิงลึกได้
 • สามารถทำการ Correlation ระหว่างข้อมูล Traffic ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และแสดงผลได้ภายในหน้าจอเดียว
 • สามารถวิเคราะห์ Application Performance ได้ในแบบ End-to-End โดยติดตามประสิทธิภาพทั้ง Applications, Servers และ Network รวมกัน
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลในระดับ Protocol และ Sub-protocol เพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ Network Performance ได้
 • สามารถ Monitor ประสิทธิภาพของการใช้งาน VoIP และ Video ได้ในเชิงลึก โดยสนับสนุนถึงระดับการทำ Call Detail Record (CDR)
 • สามารถบริหารจัดการ OmniPliance และ OmniEngine Software Probe ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง

 

OmniPliance Network Analysis and Recorder

image03

OmniPliance เป็น Hardware สำหรับรวมรวมและบันทึกข้อมูล Network Traffic โดยตรงจากระบบเครือข่ายทั้ง LAN และ WLAN โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • รองรับการบันทึก Traffic จาก LAN ที่ความเร็ว 1/10/40Gbps ได้
 • รองรับการบันทึก Traffic จาก WLAN ที่มาตรฐาน 802.11ac และ 802.11a/b/g/n ได้
 • มีระบบ Forensic Analysis และระบบแสดงสถิติการใช้งานเครือข่ายภายในตัว
 • มีระบบ Call Detail Record (CDR) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน VoIP ในเชิงลึกได้ภายในตัว
 • สามารถส่งข้อมูล Traffic ได้ใน Format มาตรฐาน เพื่อนำไปเปิดอ่านใน Software อื่นๆ สำหรับทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลได้แบบ 24×7
 • สามารถเพิ่มขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายหลังได้ผ่าน OmniStorage

 

OmniPeek Remote Assistance

image04

OmniPeek Remote Assistance เป็น Software สำหรับการบันทึกข้อมูลเครือข่ายจากเครื่องลูกข่ายปลายทางที่ประสบปัญหาโดยตรง โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยทีม IT แต่อย่างใด ทำให้การแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเป็นไปได้อย่างง่ายดายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น และผู้ดูแลระบบไม่ต้องทำการ On-site อีกต่อไป

 

OmniEngine Software Probe

สำหรับองค์กรที่มีหลายสาขากระจายอยู่มากมาย OmniEngine Software Probe เป็นชุด Software สำหรับติดตั้งบน Windows Server เพื่อติดตามการใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบเครือข่ายในแบบ Distributed และทำการส่งข้อมูลไปให้ OmniPeek Network Analyzer สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทำให้ผู้ดูแลระบบมีข้อมูลของระบบเครือข่ายอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือมีสาขากระจายอยู่หลากหลายสาขาก็ตาม

 

สำหรับผู้ที่สนใจ Savvius และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท STelligence ได้ทันทีที่ info@stelligence.com หรือติดต่อคุณธเนศ ฝ่ายขาย ที่โทร 089-444-2443 หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที

 

ข้อมูลเพิ่มเติม