รู้จักกับ RPA ตัวช่วยการทำงานอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิตอล

ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำๆ หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น เปิดประสบการณ์ทำงานผ่าน BOT ด้วย Automation Anywhere เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจในระยะยาวได้ ไม่เพียงแต่เรื่องของเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องของเวลาอีกด้วย สิ่งที่เรียกว่า Manhour นับเป็นต้นทุนแฝงทางธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป 

 

RPA คืออะไร?

Robotic Process Automation หรือ RPA คือ เทคโนโลยีที่สามารถสร้าง “Software Robot” หรือ “โปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้เพื่อใช้ทำงานแทนคน โดยเราสามารถตั้งค่าหรือออกแบบขั้นตอนการทำงาน (Workflow) และกระบวนการในการทำงาน (Process) ได้ โดยงานเหล่านั้นมักเป็นงานที่มีลักษณะซ้ำๆ รูปแบบเดิมๆ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี Machine Learning, Rule Engine, Image Recognition และ AI เข้าด้วยกัน RPA จึงสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และทำงานเหล่านั้นได้อัตโนมัติเหมือนกับคน แต่สามารถทำงานได้ไวกว่า ตลอด 24 ชั่วโมง ลดความผิดพลาด และช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (อ่านต่อเพิ่มเติมที่: https://stelligence.com/robotic-process-automation-rpa-101/)

Why Automation Anywhere ?

เริ่มต้นสร้าง Bot และใช้งานได้ทันทีผ่าน Web UI
ไม่ต้องติดตั้ง Client
ใดๆ ที่เครื่องของผู้ใช้งาน 

เชื่อมต่อ AI (Artificial Intelligence) ได้หลากหลาย

เสริมความชาญฉลาดให้ Bot ทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น  

เรียกใช้งานได้ผ่าน Microsoft Office 365
ให้ Bot เป็นส่วนหนึ่งของทุกการทำงาน
 

ติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ Hybrid
ทั้ง On-Premises และ Cloud
 

How do I put RPA into action?

Transform your process with 3 Real-world RPA Use Case

Financial and accounting

“เมื่อมี RPA งานบัญชี หรืองานเอกสารทางการเงินก็ง่ายขึ้น การผิดพลาดซ้ำๆจากการคำนวนด้วยบุคคล และความผิดพลาด ก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป”  

Data Extraction: ช่วยแยกข้อมูลแต่ละประเภท ให้กับการจัดเอกสารเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็น Invoice, Tax funding. 

Automated data input: ช่วยเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล และส่งไปที่อีเมล์ผู้ใช้งาน 

Real-time performance: การรายงานผลในรูปแบบ Dashboard เพื่อการแจ้งเตือน error แบบ real-time 

Image Progressing Detection: ประมวลผลการตรวจจับด้วยภาพ ด้วยเทคโนโลยี  

Laboratory, Production and Manufacturing

“ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง เมื่อเปรียบเทียบการทำงานแบบ Manual กับ Automation แล้ว ้การวิจัยและการผลิต ที่อาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถถูกวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ” 

Automated Collect Data: ส่งผลข้อมูลแลปเข้าฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยพนักงานไม่ต้อง Input ข้อมูลเอง 

Eliminating process: ลดขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ไลน์ผลิตจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ 

Prompt insight and report generate เจาะข้อมูลเชิงลึกและรายงานผลได้ทันที  

HR and Administration

“ทีมงานหลังบ้านไม่ต้องใช้เวลาเยอะอีกต่อไป เพื่อให้ใช้เวลาไปกับงานที่มีคุณภาพมากขึ้น” 

Daily extracted data: ช่วยเก็บข้อมูลรายวัน เข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การรายงานผลประจำวัน เช่น การเข้างาน การลาหยุด และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

Seamlessly integrate working tools: เชื่อมต่อกับการทำงานในแอพพลิเคชั่นอื่นหรือสามารถทำงานต่อกันโดยใช้ bot ในการ automate ข้อมูลต่างๆได้ง่าย  

Our customer success story

Let’s Build a BOT with STelligence

เริ่ม Transform digital workforce กับเราวันนี้!

Our Customer Services

Cutomer service

ติดต่อฝ่ายขาย / สอบถามเกี่ยวกับบริการ

โทร: 02-024-6661    อีเมล: sales@stelligence.com

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น.

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

โทร: 02-024-6661       อีเมล: customersupport@stelligence.com

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จํากัด

3 อาคารพร้อมพันธุ์3 ห้อง 1008-1011 
ชั้น 10 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร