สำหรับองค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมหาศาลถูกจัดเก็บอยู่ภายในองค์กรในแบบ Big Data ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บเป็น Raw Data ภายใน Hadoop หรือถูกจัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูลแบบ NoSQL ก็ตาม การสร้างช่องทางให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณค่าในองค์กรได้ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด และการนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์นี้ก็เรียกกันว่า Big Data Analytics นั่นเอง

Splunk Hunk ระบบ Big Data Analytics ที่สามารถทำ Big Data Analytics ได้ แม้ไม่ใช่ Programmer

hunk-splunk-virtual-index-technology-diagram

Splunk Hunk เป็นระบบ Big Data Analytics ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน Hadoop และ NoSQL Database โดยเฉพาะ โดยทาง Splunk ได้มีแนวคิดต่อการทำ Big Data Analytics ว่าทุกคนควรจะสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง จึงได้ออกแบบระบบ User Interface ที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัย Programmer แต่อย่างใด โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะสามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ดังต่อไปนี้

  • ทำระบบ Interactive Search สำหรับค้นหาข้อมูลจาก Big Data และแสดงผลลัพธ์การค้นหา
  • วิเคราะห์ Raw Data โดยทำการ Map ข้อมูลจาก Data Store ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสร้างกราฟต่างๆ ได้ตามต้องการ
  • สร้าง Dashboard จากการค้นหาข้อมูลและการวิเคราะห์ Raw Data ในรูปแบบต่างๆ แบบ Real-time

โดยสำหรับองค์กรที่ต้องการนำข้อมูลจาก Splunk Hunk ไปต่อยอด Application เดิม ใน Splunk Hunk ก็มี REST API สำหรับทำงานร่วมกับภาษา C#, Java, JavaScript, Python, PHP และ Ruby

ทั้งนี้ Splunk Hunk สามารถทำงานร่วมกับ Hadoop ได้หลากหลาย Distribution ไม่ว่าจะเป็น Cloudera, Hortonworks, IBM, MapR หรือ Pivotal และยังสนับสนุน MapReduce และ YARN ในขณะเดียวกัน Splunk Hunk ก็สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล NoSQL และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Apache Accumulo, Apache Cassandra, MongoDB และ Neo4j ได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ Splunk Hunk และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท STelligence ได้ทันทีที่   info@stelligence.com  หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร 02 024 6661 หรือโทร 02-938-7475