เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด ระบบ IT จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มี Downtime และการติดตามการทำงานของระบบ IT ทั้งหมดแบบ Real-time ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กร โดยโซลูชันที่จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ก็คือระบบ IT Infrastructure Monitoring นั่นเอง

การทำงานของระบบ IT Infrastructure Monitoring

netgain_enterprise_manager_it_infrastructure_monitoring

ระบบ IT Infrastructure Monitoring นี้จะทำการรวบรวมข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายผ่านทาง SNMP, Syslog, SSH, NetFlow, sFlow, J-Flow และ Agent Software เพื่อวิเคราะห์สถานะการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด, ตรวจสอบการโจมตีที่เกิดขึ้นในเครือข่าย และทำการแสดงผลแบบ Real-time ผ่านทาง Dashboard และการแจ้งเตือน รวมถึงสร้างรายงานได้ โดยระบบที่ IT Infrastructure Monitoring สามารถตรวจสอบได้มีดังนี้

  • ตรวจสอบการทำงานและการเรียกใช้งาน Application ต่างๆ
  • ตรวจสอบการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Database
  • ตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบ Storage
  • ตรวจสอบการทำงานและปริมาณการใช้งานระบบ Network
  • ตรวจสอบสถิติการทำงานและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบ Security
  • ตรวจสอบการทำงานที่ระดับของ OS และ Hypervisor สำหรับระบบ System

STelligence แนะนำ NetGain Systems ระบบ IT Infrastructure Monitoring ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

NetGain Systems เป็นผู้ผลิตระบบ NetGain Enterprise Manager ที่สามารถสร้างระบบ IT Infrastructure Monitoring แบบสำเร็จรูป ที่รองรับการตรวจสอบการทำงานของระบบ IT Infrastructure ทั้งหมดได้จากหน้าจอเดียว โดยรองรับทั้งการใช้งานภายในสาขาเดียว และหลายสาขาได้พร้อมๆ กัน ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการทำงานในทุกๆ ระบบ IT ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจ NetGain Enterprise Manager และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท STelligence ได้ทันทีที่   info@stelligence.com  หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร 02 024 6661 หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที