ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ Network Traffic ให้ได้สมบูรณ์นั้น โดยทั่วไประบบ Network Monitoring และ Network Analyzer จะต้องใช้การ Mirror Traffic จาก Core Switch หรือ Distributed Switch เพื่อให้ระบบเหล่านี้มองเห็น Traffic ได้อย่างครบถ้วน แต่การ Mirror Traffic นี้ก็สามารถทำได้จำนวนจำกัดต่อ Switch แต่ละชุดตามแต่สเป็คของแต่ละยี่ห้อ ทำให้ Network Tap และ Network Aggregator เข้ามามีบทบาทในการคัดลอก Traffic ของเครือข่ายทั้งหมดโดยไม่ต้องทำการ Mirror Traffic จาก Switch อีกต่อไปนั่นเอง

STelligence กับระบบ Network Tap & Aggregator ความยืดหยุ่นสูง

network_tap_and_aggregrator

ทีมงาน STelligence มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Network Tap & Aggregator จากผู้ผลิตหลายรายที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน เพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบ Network Traffic ทั้งหมดจากระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องทำการ Mirror Traffic จาก Switch อีกต่อไป ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Visibility Architecture ที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถตรวจสอบได้ทั้ง Physical Network Traffic และ Virtual Network Traffic และส่งต่อ Traffic ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อไปวิเคราะห์ต่อในเชิง Network และ Security ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ร่วมกับระบบ Network Access Control, ระบบ Network Packet Broker, ระบบ Application Performance Monitoring and Management หรือระบบ Network Management ก็ตาม

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ Network Tap & Aggregator และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท STelligence ได้ทันทีที่   info@stelligence.com  หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-024-6661 หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที