Operational Intelligence คืออะไร?

image03

เนื่องจากธุรกิจในหลายๆ องค์กรทุกวันนี้ ต่างก็มีการใช้งานระบบ IT ในการดำเนินธุรกิจจนหลายๆ ระบบได้กลายเป็นระบบที่สำคัญต่อการทำธุรกิจไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบขายสินค้าออนไลน์ (Online Commerce), ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP), ระบบบริหารจัดการความสำพันธ์กับลูกค้า (CRM) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถึงแม้ทุกวันนี้แต่ละธุรกิจก็ยังคงดำเนินไปได้ด้วยระบบ IT เดิมที่มีอยู่ แต่การปรับปรุงให้ธุรกิจและระบบ IT เหล่านั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้น และสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น ก็เป็นประเด็นสำคัญในหลายๆ องค์กรทุกวันนี้ และด้วยเหตุนี้แนวคิดของการทำ Operational Intelligence จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา

การทำ Operational Intelligence กล่าวโดยสรุปก็คือ การนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบ IT ทั้งหมดในองค์กร มาประมวลผลร่วมกันแบบ Real-time เพื่อตรวจหาเหตุการณ์ต่างๆ หรือความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของการแจ้งเตือน, กราฟ, การทำนายอนาคต หรือรายงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจให้มีความแม่นยำและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

ด้วยการที่ระบบ Operational Intelligence สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้งสำหรับการบริหารจัดการระบบ IT และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านธุรกิจ โดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทำให้ Operational Intelligence เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก และเป็นระบบ Big Data Analytics ระบบแรกๆ ที่องค์กรมักนิยมลงทุนกันนั่นเอง

รวมศูนย์ข้อมูลระบบ IT สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหาใน Data Center และ Network อย่างครอบคลุม

it-operations-management-diagram

การใช้ระบบ Operational Intelligence เพื่อบริหารจัดการระบบ IT Operations Management ก็ถือเป็นอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะการรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Data Center และระบบเครือข่ายทั้งองค์กรนั้น ทำให้ทีมผู้ดูแลระบบ IT สามารถมองเห็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ IT ได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานระบบ IT ในการขับเคลื่อนธุรกิจถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น

 • การตรวจพบปัญหาทางด้าน Performance ของระบบ พร้อมสาเหตุของปัญหา
 • การตรวจพบปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่ายของผู้ใช้งาน พร้อมข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหา
 • การตรวจพบการโจมตีที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายโดยฝีมือของ Hacker พร้อมข้อมูลในการยับยั้งการโจมตี และมีหลักฐานในการเอาผิด
 • การตรวจสอบ Availability ของระบบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เพื่อทำชี้วัด KPI ของทีมผู้ดูแลระบบ
 • การจัดเก็บ Log แบบศูนย์กลาง ซึ่งสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

ประมวลผลข้อมูลธุรกิจแบบ Real-time ตอบสนองการตัดสินใจของระดับผู้บริหารและการตลาดอย่างยืดหยุ่น

splunk_enterprise_visualize_and_report[1]

สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งาน Application เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ระบบ Operational Intelligence ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นระบบ Business Intelligence ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถรับข้อมูลจากหลายๆ ระบบ Applications มาประมวลผลร่วมกันเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น

 • การสรุปแนวโน้มของการซื้อขายสินค้าในแบบ Real-time
 • การแสดงผลลัพธ์ของการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อยอดขายในแบบ Real-time
 • การสร้างรายงานสรุปรวมของระบบ Application ต่างๆ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แตกต่างและหลากหลาย
 • การแสดงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบขายสินค้าออนไลน์ เช่น ระบบจ่ายเงินบัตรเครดิตบางรายไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

Splunk Operational Intelligence วิเคราะห์ข้อมูล IT และธุรกิจพร้อมกันในระบบเดียว

image00

Splunk คืออะไร?

Splunk เป็นระบบ Enterprise Big Data Analytics ที่มีความสามารถในการอ่านข้อมูลจากระบบ IT ที่หลากหลาย และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้ Splunk เพียงระบบเดียวก็สามารถสร้างระบบ Operational Intelligence ที่รองรับการใช้งานจากฝั่ง IT และฝั่งธุรกิจไปพร้อมๆ กันได้ และด้วยการออกแบบให้สามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุดจากข้อมูลที่รวบรวมมา ทำให้การวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัย Programmer เป็นจำนวนมากในการปรับแต่งแก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ทาง STelligence ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ Operational Intelligence ก็ยังมีบริการในการติดตั้ง, ดูแล และช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล IT และข้อมูลธุรกิจอย่างครบวงจร ให้องค์กรของคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งานระบบ Splunk Operational Intelligence ในแบบต่างๆ

Splunk Operational Intelligence สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

IT Operations Management

 • Application Delivery and DevOps Improvement
 • Log Management
 • Servers and Networks Infrastructure Management
 • IT Operations Analytics
 • Microsoft Infrastructure Monitoring and Report
 • Virtualization Monitoring and Report
 • Storage Monitoring
 • OS Monitoring
 • Wire Data Analytics
 • Cloud Services Monitoring and Report
 • Security Monitoring and Cybercrime Detection

Big Data Analytics for Business Purpose

 • Real-time Centralized Business Intelligence
 • Data Analytics for Internet of Things
 • Marketing Campaign Monitoring and Report
 • Real-time Transaction Monitoring
 • Customer Behavior Monitoring and Trending
 • Fraud Detection
 • Mobile Applications Monitoring

สำหรับผู้ที่สนใจ Splunk และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท STelligence ได้ทันทีที่ info@stelligence.com หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-024-6661 หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม