Tableau แจกฟรี Best Practice การวิเคราะห์ Big Data ด้วย Tableau และ Hadoop

Big Data Analytics ได้กลายมาเป็นเทรนด์ที่ร้อนแรงสำหรับตลาดองค์กร โดยนอกจากระบบ IT Infrastructure ที่จะมารองรับ Big Data Analytics นั้น ความสำคัญของระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานที่ควรจะมีความเร็วในการตอบสนองสูงสุดก็ถือเป็นอีกเรื่องใหญ่ ดังนั้น Tableau จึงได้ออก Best Practice สำหรับการใช้ Tableau วิเคราะห์ข้อมูลบน Hadoop ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้

วิธีการทำ Big Data Analytics ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมงด้วย Splunk

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือดีๆ ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Store ที่มีอยู่ นี่คือแนวทางการใช้ Splunk for Hadoop ที่มี License ของ Splunk Hunk อยู่ด้วยในการจัดการกับข้อมูลที่คุณมี เพื่อทำการวิเคราะห์และใช้งานได้ทันทีภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนหลักๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้