Automation Anywhere เปิดตัว RPA on the Go จัดการ Bot ของ Robotic Process Automation ได้ผ่านมือถือ

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งานระบบ Robotic Process Automation หรือ RPA นั้นก็อาจเคยพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ Bot จำนวนมหาศาลในองค์กรกันมาบ้างแล้ว ทาง Automation Anywhere เข้าใจถึงประเด็นปัญหานี้ดีจึงได้ทำการพัฒนา Mobile Application บนทั้ง iOS และ Android เพื่อให้เหล่าผู้ดูแลระบบ RPA สามารถติดตามการทำงานและบริหารจัดการ Bot ใน RPA ทั้งหมดได้ผ่านอุปกรณ์ Smartphone ของตนเอง

Automation Anywhere: โซลูชัน RPA สร้าง Bot ทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจองค์กร

แนวคิดการนำเทคโนโลยี Automation เข้ามาใช้ในธุรกิจนั้นได้กลายเป็นแนวทางหลักที่หลายๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ลดความผิดพลาด และทำให้พนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น Automation Anywhere ผู้นำโซลูชันด้านระบบ Robotic Process Automation เองก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนให้การจัดการงานทางด้าน Business Application และการจัดการข้อมูลนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ