Splunk ชนะรางวัลจาก Big Data-Insider และ Security-Insider ประจำปี 2015

เว็บไซต์ Security-insider.de ในประเทศเยอรมันได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผลิตภัณฑ์ดีเด่นหลายสาขา ได้แก่ Security, Big Data, Cloud , Data Center, IP และ Storage โดยนับคะแนนจากเสียงโหวตของผู้อ่านกว่า 27,600 คนของทางเว็บไซต์ ซึ่ง Splunk นั้นก็ได้รับด้วยกันถึงสองรางวัล ดังนี้