STelligence จัดงาน Expanding Splunk in Big Data Analytic and Digital Transformation Era.

STelligence ผู้เชียวชาญ Splunk and Big Data Technology ได้จัด Workshop ภายใต้หัวข้อ “Expanding Splunk in Big Data Analytic and Digital Transformation Era” ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมแนะนำ พูดคุย เล่าประสบณ์การจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักและเข้าใจถึงการใช้ Splunk Software ในหัวข้อต่างๆ ในเรื่องของ New Data Sources, New Analytic-Machine Learning,New Visualization ภายในงานจัดให้มีการแสดง Demo และ Show Cases ต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นภาพมุมมองการใช้งานจริงของระบบ นอกจากนี้ทาง STelligence ได้จักกิจกรรมช่วงของ Splunk clinic ที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้พูดคุยกับทีม Technical ปรึกษา ร่วมถามตอบข้อสงสัยการใช้งานระบบอย่างใกล้ชิด…

DataRobot ร่วมกับ STelligence ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา DataRobot ร่วมกับ STelligence ได้ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018 ซึ่งจัดที่ห้องบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

[STelligence x CDIC] พบกับการนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในงาน IT Security

การนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในเชิง IT Security นั้นเริ่มกลายเป็นกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงอย่างหลากหลายในแต่ละองค์กรแล้ว และในงาน CDID 2017 นี้ ทาง STelligence ก็ได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานทางด้าน IT Security ให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสและใช้งานจริงแล้ว

STelligence ขอเรียนเชิญเข้าร่วม DataRobot Meetup #1 แบ่งปันการใช้ Machine Learning ในธุรกิจจริง

STelligence จัดงาน DataRobot Meetup #1 ในวันที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 19.00 – 20.45 เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาการใช้งาน Machine Learning ในธุรกิจจริงด้วยการทำ Automated Machine Learning โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Automated Machine Learning Solution

สู่การเป็น AI-Driven Enterprise ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning Automation ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก็ทำ Machine Learning ได้ เพียงคุณทำการเตรียมข้อมูลที่ต้องการให้ Machine Learning ทำการเรียนรู้ และอัปโหลดหรือเชื่อมต่อไปยังระบบ Automated Machine Learning และทำการเลือกว่าต้องการให้ระบบทำการเรียนรู้เพื่อสร้าง Model สำหรับเรื่องใด เพียงเท่านี้ระบบก็จะทำการเรียนรู้ให้โดยอัตโนมัติ ทดลองเรียนรู้อัตโนมัติด้วยการสร้าง Model จากวิธีการนับร้อย และทำการเปรียบเทียบให้อัตโนมัติ ภายในระบบ Automated Machine Learning นี้มีวิธีการสร้าง Model ในรูปแบบต่างๆ กันนับร้อยวิธี และระบบก็จะนำข้อมูลไปเรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเหล่านี้ เพื่อสร้าง Model ขึ้นมาพร้อมทั้งวิเคราะห์ความถูกต้องแม่นยำของแต่ละ Model เปรียบเทียบกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายว่า ควรจะต้องใช้งาน Model ใดในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด โดยไม่ต้องเหนื่อยทดสอบสร้าง Model ต่างๆ ขึ้นมาเอง อธิบายหลักการและเหตุผลของแต่ละ Model รู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยในแต่ละ Model…