แนะนำ Savvius Vigil: บันทึกทุก Traffic การโจมตีที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย ทำ Network Forensics ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้ที่การโจมตีต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายขององค์กรมีความซับซ้อนสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การตรวจพบการโจมตีภายหลังที่การโจมตีเกิดขึ้นไปแล้วนั้นจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกองค์กร และการสืบสาวต้นเหตุและวิธีการในการโจมตีในแต่ละครั้งย้อนหลังก็กลายเป็นหน้าที่ประจำของเหล่าผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยกันไป แต่การจะตรวจสอบ Traffic การโจมตีที่เกิดขึ้นย้อนหลังให้ได้นั้น องค์กรจะต้องลงทุนกับระบบจัดเก็บข้อมูล Traffic เครือข่ายปริมาณมหาศาลย้อนหลังเอาไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งก็จะทำให้การลงทุนนั้นมีมูลค่าสูงและเป็นจริงได้ยาก ทาง Savvius จึงได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วย Savvius Vigil นั่นเอง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการทำงานของ Savvius Vigil กันครับ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา STelligence Technology Update and Workshop วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:15 -16:30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Network Analyzer ทาง STelligence ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนแสดงความสนใจในการเข้าร่วมงานสัมมนา STelligence Technology Update and Workshop  “How can Savvius help your own organization” เพื่อเรียนรู้และทำ Workshop ทางด้าน Network Analyzer ร่วมกันในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:15 -16:30 น. และทางทีมงานจะทำการแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทุกท่านรับทราบผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียน พร้อมแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนได้ทันทีดังต่อไปนี้

3 สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยระบบ IT ในองค์กร

Savvius ผู้ผลิตระบบ Network Analyzer ชั้นนำ ได้ออกมาแชร์ความคิดเกี่ยวกับ 3 สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการรักษาความปลอดภัยระบบ IT สำหรับองค์กร พร้อมข้อมูลอ้างอิงจากผลสำรวจของ CyberEdge และ New York Times เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

Savvius แจกฟรี Whitepaper ให้ความรู้เรื่องความจำเป็นของการทำ Network Forensics ในองค์กร

สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการอัพเดตความรู้ของตัวเองด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาภายในระบบเครือข่าย Savvius ได้ออก Whitepaper ฟรีๆ ที่นำเสนอถึงสถิติต่างๆ และความจำเป็นของการทำ Network Forensics ในองค์กร พร้อมบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ ที่จะทำให้การทำ Network Forensics เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการมาของ Mobile Device, เครือข่ายความเร็ว 10/40GbE หรือภัยคุกคามและการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังนี้เพื่อ Download เอกสารได้ทันที

แนะนำ Savvius Vigil อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุก Traffic ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี ตอบโจทย์การทำ Network Forensics ได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน

ในการตรวจสอบการโจมตีและเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การจัดเก็บเพียงแค่ข้อมูล Event/Log นั้นไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบการโจมตีที่มีความซับซ้อนอย่างในปัจจุบันอีกแล้ว แต่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของ Network Traffic เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและวิเคราะห์การโจมตีในแต่ละครั้งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี หลายๆ องค์กรที่ต้องการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล Traffic ระบบเครือข่ายย้อนหลังนั้นคงเคยประสบกับปัญหาการมีพื้นที่ของ Storage ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล Traffic ทั้งหมดที่ Mirror มาในเครือข่าย ในขณะที่การเลือกเก็บเฉพาะ Flow จาก NetFlow หรือ Flow อื่นๆ เองนั้นก็ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก Savvius ผู้ผลิตระบบ Network Monitoring & Analyzer ชั้นนำจึงได้ทำการตอบโจทย์ปัญหานี้ด้วย Savvius Vigil ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายทางด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ดังนี้

Savvius แจกฟรี e-Book ทางด้าน Network Forensics และ Best Practice สำหรับองค์กร

สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งระบบเครือข่ายล่ม, ระบบเครือข่ายถูกโจมตี, การเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบการโจมตีย้อนหลัง หรือแม้แต่ระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่จนยากที่จะตรวจสอบปัญหาใดๆ ทาง Savvius ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านระบบ Network Analysis ได้แจกฟรี e-Book ทางด้านระบบ Network Forensics และ Best Practice ของการทำ Network Forensics ให้ได้ไปศึกษากันเป็นแนวทางฟรีๆ แล้ว