Automation Anywhere A2019 Test Drive วันที่ 29 ตุลาคม 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม Automation Anywhere A2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Automation Anywhere โดยขอนำเทคโนโลยี RPA มาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจาก RPA ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ Test Drive ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น..หัวข้อในการบรรยาย📌Introduction to RPA📌Introduction to Automation Anywhere📌Hands on– Build Bot with Recorders📌Business analysis and Process selection.สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรีเข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Robotic Process Automation (RPA) 101: รู้จักกับ RPA แบบครบวงจรในบทความเดียวโดย STelligence

Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร? Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร? เหมาะกับธุรกิจแบบไหน? อุตสาหกรรมอะไรนำไปใช้บ้าง? จบทุกข้อสงสัยได้ในบทความเดียว สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับเทคโนโลยี RPA มาก่อน บทความนี้จะไขทุกข้อสงสัยให้คุณ พร้อมจะนำไปประเมินได้ว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับการเริ่มต้นใช้งาน RPA หรือไม่ และอย่างไร