ใช้ ScienceLogic สร้างบริการใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ Managed Service Provider และ Internet Service Provider เพิ่มคุณภาพการบริการ และสร้างผลกำไรเพิ่มเติม

ธุรกิจ Managed Service Provider ในทุกวันนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการดูแลรักษาระบบเครือข่าย, ดูแลรักษา Data Center, ดูแลรักษาความปลอดภัย, ให้บริการ Cloud และ Software-as-a-Service และอื่นๆ อีกมากมาย การมองหาระบบ IT Monitoring ที่จะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม โดย Monitor ได้หลากหลายระบบร่วมกัน, ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถเข้าถึงได้จากผู้ใช้งานของผู้ให้บริการและองค์กรลูกค้าหลายๆ คนจากหลายๆ แผนกโดยมีสิทธิ์ที่แตกต่างกัน จึงถือเป็นอีกโจทย์ที่สำคัญ และ STelligence ก็ได้ใช้ ScienceLogic เพื่อตอบโจทย์ของบริการ MSP ในกลุ่มนี้ได้ดังต่อไปนี้

ScienceLogic ระบบ Hybrid IT Monitoring สำหรับ Monitor ทุกระบบในทุก Data Center ตั้งแต่ VM, Server, Storage, Network, Application ไปจนถึง Public Cloud

Hybrid Cloud Data Center กลายเป็นทางเลือกหลักในการลงทุนระบบ Data Center ขององค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องจากประเด็นทางด้านความคุ้มค่าที่สูงขึ้น, ความคล่องตัวในการตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจที่มากขึ้น, ความทนทานของระบบ Data Center ที่สูงขึ้น และการเลือกลงทุนกับ Data Center ในหนทางที่ประหยัดที่สุดสำหรับองค์กรได้นั่นเอง แต่หลังจากนั้น เมื่อ Hybrid Cloud Data Center เริ่มถูกใช้งานภายในองค์กรไปแล้ว ระบบ Data Center Monitoring ที่สามารถติดตามการทำงานทุก Data Center ที่องค์กรใช้งานได้จากศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็น On-premises Data Center, Private Cloud Data Center และ Public Cloud Data Center ก็ตามได้อย่างครอบคลุม ScienceLogic เป็นบริษัทที่เล็งเห็นความต้องการของตลาดนี้ และทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบ IT Monitoring ที่สามารถทำการติดตามการทำงานของระบบ IT ทั้งหมดได้ทั้งภายใน…