Why is Neo4j the Easiest Graph to Work With?

Neo4j เหมาะกับองค์กรรูปแบบใดและใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ?
 
ปัจจุบัน Neo4j ถูกใช้โดยสตาร์ทอัพ สถาบันการศึกษา และองค์กรขนาดใหญ่หลายพันแห่งในทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มบริการทางการเงิน รัฐบาล อุตสาหกรรมพลังงาน เทคโนโลยี การค้าปลีก และการผลิต ซึ่งมีการนำเข้ามาใช้เป็นนวัตกรรมใหม่ภายในองค์กร ไปจนถึงใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยผู้ใช้สามารถเห็นถึงข้อมูล Insight เกี่ยวกับองค์กรด้วย Graph และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเพิ่มราย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของค์กร
 
ทำไม Neo4j เป็นกราฟที่ใช้ง่ายที่สุดในการทำงาน ?
 
  1. Cypher® เป็นภาษา Declarative Query คล้ายกับ SQL แต่ปรับให้เหมาะกับกราฟ ตอนนี้ถูกใช้โดยฐานข้อมูลอื่น เช่น กราฟ SAP HANA และกราฟ Redis ผ่านโครงการ Open Cypher
  2. เหมาะกับการทำงานที่มีกราฟข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีทั้งความลึกและความกว้าง เนื่องจากการแสดงที่มีประสิทธิภาพของโหนด (Nodes) และความสัมพันธ์ (Relationships) สามารถเปิดใช้งานการปรับขนาดโหนดได้ถึงพันล้านโหนดบนฮาร์ดแวร์กลาง
  3. คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของแผนผังกราฟ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  4. ตัวขับเคลื่อนสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม ได้แก่ Java, JavaScript, .NET, Python และอื่น ๆ อีกมากมาย